Tere!

Olete jõudnud oma otsinguga Karl Reikter OÜ kodulehele. Sellest eeldan, et Teil on huvi või mure, mis seostub kvaliteedijuhtimise, keskkonnajuhtimise, töötervishoiu ja tööohutuse, toiduohutuse või muu sertifikaadi vajamisega.

Mõelge hoolega, miks Teil läheb sellist sertifikaati tarvis – tegemist pole pelgalt ametliku paberiga.

Otsustamisel kaaluge järgmisi variante:

  • tellijad eeldavad sertifikaadi olemasolu;
  • hankekonkurss nõuab sertifikaadi olemasolu;
  • turule sisenemine nõuab sertifikaadi olemasolu;
  • ettevõtte maine tõstmine vajab sertifikaadi olemasolu;
  • senise tegevuse efektiivsuse tõstmiseks on vaja luua juhtimissüsteem;
  • ettevõttes toimuvast parema ülevaate saamiseks on vaja juhtimissüsteemi;
  • tegevuste korrastamine võiks toimuda mõne üldtunnustatud reeglistiku järgi.

Kui vastasite vähemalt ühele neist variantidest jaatavalt, siis olete õiges kohas.

Loomulikult eelneb lõpptulemusele tükk tööd, mis nõuab aega, raha, head tahtmist ja iga töötaja panust, aga senine koostöö erinevate elualade firmadega näitab, et ükski soovija ei ole sertifikaadist ilma jäänud.

Karl Reikter OÜ tegeleb erinevate standardite nõuetele vastavate juhtimissüsteemide väljatöötamise nõustamisega, juhtimissüsteemi siseauditi läbiviimisega ja meditsiinivahendite tehniliste failide koostamisega nende registreerimiseks Terviseametis.

Karl Reikter OÜ on loodud 2004. aastal ja tema juhataja Aare Reikter on tegelenud erinevate juhtimissüsteemidega alates 1999. aastast.

Alguses ainult kvaliteedijuhtimissüsteemide loomisele on aja möödudes ja klientide vajaduste  laienedes tulnud juurde uusi tegevusvaldkondi, ühtedena viimastest infotehnoloogia teenuse haldus ISO 20000:2007, keevitustööde kvaliteedinõuded ISO 3834:2005 ja abi osutamine EAS toetuste taotlemiseks.

Loetelu Karl Reikter OÜ poolt pakutavast on rippmenüüs Teenused.

Добавить комментарий